Innovatie Carrousel

Een social enterprise, die bijdraagt aan maatschappelijke meerwaarde.

Wie zijn wij?

Een team van enthousiaste partners die vanuit de innovatiecarrousel.info ervoor zorgen met deze aanpak, dat mensen langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in hun buurt en maatschappij.

Een club van bevlogen mensen die innoveren, fundamenteel anders denken, durven en bovenal anders doen.

Met elkaar hebben we een footprint, een sociale doelstelling: 'een zelfstandig mens met eigen regie'

Wat doen wij?

We pakken lokaal maatschappelijke vraagstukken aan door o.a. inzet van Teams van de Buurt met de Participatiewaaier en verbinden beleid naar praktijk, inclusief effectmeting.

We doen en kunnen dat niet alleen.

Samen met huisartsen, praktijkondersteuners, ziekenhuizen, partijen uit zorg & welzijn, kerken en scholen zetten we in op;

  • doelgroepen participeren en laten meedoen

  • nieuwe vormen van dagbesteding aansluitend op ontwikkelingen markt

  • scholen zetten in op de methodiek achter de Participatiewaaier en leren in de praktijk

  • Nieuwe verdienmodellen

Best Practices Nederland

Vanuit 5 containerbegrippen; Reductie Eenzaamheid, Participatie, Mobiliteit, Veiligheid en Vervoer monitoren wij lokaal alle vragen van de burgers.

Met deze preventieve gezamenlijke hulp en ondersteuning, peer-to-peer aanpak, begeleiden we burgers tot vormen van meedoen die leiden tot maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en sociale samenhang, kansen voor ontwikkeling en meedoen.

  • Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties leidt tot efficiënt gebruik middelen

  • 13 Teams van de Buurt zijn ook Living Lab

  • 24 Teams van de Buurt starten vanuit training

  • Methodiek achter Participatiewaaier succes bij burgers en scholen

  • 30% van de studenten wil vanuit praktijk burgers ondersteunenLokale partijen vormen Teams van de Buurt

Van burgers en eigen netwerk wordt verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving verwacht. Inwoners die geleidelijk in een kwetsbare situatie komen, evenals hun mantelzorgers, lopen tegen tal van problemen aan en weten niet altijd de weg naar geschikte hulp. Door ook de omgeving van de burger te betrekken (mantelzorgers) blijft de regie zoveel mogelijk bij hen zelf of directe omgeving.

Langs de basisbehoefte van een burger zijn 14 oplossingen samengebracht in de Participatiewaaier. Vanuit de basisinfrastructuur worden Teams van de Buurt opgezet. Deze teams bestaan uit: vrijwilligers, studenten en professionals.

De sleutel tot succes is de lokale samenwerking van de sociale partijen, die gezamenlijk de Teams van de Buurt vorm geven.

Methodiek Thuis in gesprek met de Participatiewaaier

Het belangrijkste onderdeel is het ophalen en duiden van de vraag, we starten altijd met huisbezoeken bij de burger thuis. Diensten vanuit de Participatiewaaier worden ingeregeld en vanuit de optiek ‘maatje’ ook tot succes en tevredenheid begeleidt. Ontmoeting voorop! Vragen die buiten de Participatiewaaier vallen kunnen via het platform www.hulpinjebuurt.nl alsnog worden opgelost.

40% van de kwetsbare burgers worden bereikt en is er lokaal goed inzicht (klantvolgsysteem/dossier) op hun kwetsbaarheid op dat moment. De helft krijgt en accepteert direct ondersteuning vanuit het Team van de Buurt en driekwart maakt gebruik van de diensten uit de Participatiewaaier. Ongeveer 35% wordt tevens ondersteunt vanuit mensen in de buurt. Praktijk leert ons dat ANWB AutoMaatje veel gebruikt wordt, daarmee komt iemand weer op een verjaardag of een lokale ontmoetingsplek. Tenslotte kunnen (parallel) zorgcomponenten worden ingezet en andersom kunnen Teams van de Buurt diensten bij intramurale klanten leveren.Kijk ook eens op www.participatiewaaier.nl en www.hulpinjebuurt.nl