Innovatie Carrousel

Een social enterprise, die bijdraagt aan maatschappelijke meerwaarde.

Wie zijn wij?

Een team van enthousiaste partners uit de zorg & welzijn en sociaal domein die vanuit de overkoepelende Innovatie Carrousel anders werken en organiseren in de zorg. Enerzijds zich richten op arbeidstekorten en anderzijds ervoor zorgen dat mensen langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in hun buurt en maatschappij.

Een club van bevlogen mensen die innoveren, fundamenteel anders denken, durven maar bovenal anders organiseren en doen.

Met elkaar hebben we een footprint, een sociale doelstelling: 'een zelfstandig mens met eigen regie'

Wat doen wij?

We pakken lokaal maatschappelijke vraagstukken aan zoals tekorten in de zorg, druk verminderen in de zorg, preventie en innovatie in de zorg.

Waarbij we beleid verbinden naar praktijk, inclusief effectmeting. We doen en kunnen dat niet alleen.

Samen met huisartsen, praktijkondersteuners, revalidatie, gemeente, ziekenhuizen, partijen uit zorg & welzijn, kerken en scholen zetten we hierop in.

  • Nieuwe vormen van reintegratie, aanpak krapte- en verzuim in de zorg. Waarbij het om participatie, talenten en herintreden in de zorg

  • Gemeente en werktoeleidingsbedrijven willen samenwerken met Teams van de Buurt

  • Nieuw leren en werken is mogelijk en maakt de zorgsector weer interessant voor studenten & scholen

  • Nieuwe verdienmodellen ontstaan

Best Practices Nederland

Vanuit 5 containerbegrippen; Eenzaamheid, Participatie, Mobiliteit, Veiligheid en Vitaliteit & Voeding monitoren wij lokaal en landelijk alle vragen van de burgers.

Met deze preventieve gezamenlijke hulp en ondersteuning, peer-to-peer aanpak, begeleiden we burgers tot vormen van meedoen die leiden tot maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.

Creeren we nieuwe perspectieven van participatie, beinvloeden we de tekorten in de zorg, zetten we in nieuwe vormen van participatie met preventie, waardoor kansen voor ontwikkeling en meedoen.

  • Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties leidt tot efficiĆ«nt gebruik middelen

  • 13 Teams van de Buurt zijn ook Living Lab

  • Methodiek achter Participatiewaaier succes bij burgers en scholen

  • 30% van de studenten wil vanuit praktijk burgers ondersteunenLokale partijen vormen Teams van de Buurt

Van burgers en eigen netwerk wordt verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving verwacht. Inwoners die geleidelijk in een kwetsbare situatie komen, evenals hun mantelzorgers, lopen tegen tal van problemen aan en weten niet altijd de weg naar geschikte hulp. Door ook de omgeving van de burger te betrekken (mantelzorgers) blijft de regie zoveel mogelijk bij hen zelf of directe omgeving.

Langs de basisbehoefte van een burger zijn 14 oplossingen samengebracht in de Participatiewaaier. Vanuit de basisinfrastructuur worden Teams van de Buurt opgezet. Deze teams bestaan uit: vrijwilligers, studenten en coachend op afstand professionals.

De sleutel tot succes is de lokale samenwerking van de sociale partijen, die gezamenlijk de Teams van de Buurt vorm geven met als doel tekorten in de zorg aan te pakken en met elkaar tot verbetering komen. Daarnaast in te zetten op preventie, nieuw werken en leren en innovatie in de zorg.

Methodiek Thuis in gesprek met de Participatiewaaier

Het belangrijkste onderdeel is het ophalen en duiden van de vraag, we starten altijd met huisbezoeken bij de burger thuis. Diensten vanuit partners, liggen onder de bladen van de Participatiewaaier en worden ingeregeld. Ontmoeting voorop! Vragen die buiten de Participatiewaaier vallen kunnen via het platform www.hulpinjebuurt.nl alsnog worden opgelost.

40% van de burgers met een vraag worden bereikt en is er lokaal goed inzicht op hun vragen op dat moment. De helft krijgt en accepteert direct ondersteuning vanuit het Team van de Buurt en driekwart maakt gebruik van de diensten uit de Participatiewaaier. Ongeveer 35% wordt tevens ondersteunt vanuit mensen in de buurt. Praktijk leert ons dat ANWB AutoMaatje veel gebruikt wordt, daarmee komt iemand weer op een verjaardag of een lokale ontmoetingsplek en de maaltijden. Deze laatste worden aangevraagd veelal door mantelzorgers voor een wekelijkse check bij hun familie. Tenslotte kunnen (parallel) zorgcomponenten worden ingezet en andersom kunnen Teams van de Buurt diensten bij intramurale klanten leveren.

Iedere betrokkene heeft op zijn of haar eigen niveau toegang tot deze informatie. Juist ook de intra- en extramurale klant/burger en zijn/haar omgeving! Vanuit het huisbezoek zal de professional samen met de burger en mantelzorger bekijken welke ondersteuning kan worden geboden. Deze gedefinieerde vraag wordt digitaal verwerkt waarbij vraag van de burger gekoppeld kan worden aan een vrijwilliger/leerling/student of stagiaire en de betreffende dienst of product. Deze match wordt ook geregistreerd en in een planning gezet, zodat de burger de gewenste ondersteuning of dienst krijgt.
Het relatiebeheer, de dossiervorming aan de keukentafel, de productsamenstelling, de realisatie, distributie, planning en de financiƫle afwikkeling is ondergebracht in 1 klantvolgsysteem. De klant ontvangt 1 verzamelfactuur voor de verschillende producten of diensten van de verschillende samenwerkende partners die zijn ingekocht.

Kijk ook eens op www.participatiewaaier.nl en www.hulpinjebuurt.nl